All posts by zee_admin

Artikel over kerven op Terschelling in Duin

Waar kan je sneller een landschap zien veranderen dan aan de kust? Grote veranderingen, voor iedereen zichtbaar, na een flinke storm, subtiele veranderingen die pas opvallen als je het vergelijkt met een eerdere situatie. Langs de Noordvaarder, op Terschelling, vinden we één van de meest dynamische stukjes natuur die Nederland rijk is. In de zeereep liggen enkele kerven, misschien wel het begin van nieuwe paraboolduinen. Hoe zijn die kerven ontstaan? En wat zal de toekomst ons brengen?

Kerven in de zeereep van de Noordsvaarder

Vervolg suppletieonderzoek

De eerste fase van het onderzoek naar de effecten van suppleties op duinen is afgerond. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en OBN. Dit onderzoek krijgt nu een vervolg. Ecologen Groep Groningen gaat de ecologische gevolgen in kaart brengen. Deze nieuwe fase zal worden uitgevoerd in samenwerking met Bureau Arens, Stichting Bargerveen en de Universiteit van Amsterdam.
Samenvatting Rapporten “Effecten van suppleties op geomorfologie duinen en geochemie”

Samenwerkingsverband Duin+Polders

Bureau Arens is een samenwerking aangegaan met 5 andere bureaus. Het samenwerkingsverband heet Adviesteam Duin+Polders en bestaat uit Buro Ten Haaf en Bakker, Watermaatwerk, Natuur Beleven, Arens Bureau voor Strand en Duinonderzoek en Ecologisch Adviesbureau B.Kruijsen. Vandaag is de website on line gegaan: www.duinenpolders.nl. Binnen het team is een variatie aan disciplines aanwezig op het gebied van ecologie, landschapsontwikkeling, hydrologie en projectmanagment.

Nieuwe rapporten

De nieuwste rapporten over effecten van suppleties op de duinen: zie pagina rapporten.