Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek is een advies- en onderzoeksbureau dat zich richt op beleids- en beheersondersteunend onderzoek ten behoeve van duin-, waterkering- en stuifzandbeheerders. Het bureau is in 1997 opgericht door Dr S.M. (Bas) Arens. Bas Arens is opgeleid als fysisch geograaf aan de universiteit van Amsterdam, en heeft zich tijdens zijn promotieonderzoek gespecialiseerd in geomorfologische processen in de kustduinen.

Bureau Arens beschikt over uitgebreide expertise voor onderzoek aan geomorfologische processen en vormen, met name in kustduinen en stuifzanden. Het werkterrein bevindt zich op het kruispunt tussen kustmorfologie en duinecologie en op het raakvlak van kustverdediging en natuurbeheer. Bij landschapsontwikkeling in de duinen speelt de ecologie een belangrijke rol. Het landschap is bepalend voor de ecologie, in veel opzichten is de ecologie weer sturend voor het landschap. Goed onderzoek van de duinen is dus multidisciplinair. Daarom werkt bureau Arens nauw samen met verschillende ecologische bureaus: Everts&deVries, Kruijsen,Ten Haaf en Bakker en Vertegaal. Bureau Arens maakt deel uit van het samenwerkingsverband Duin+Polders. Aangezien duinen hun oorsprong vinden in de zee is ook de koppeling met kustmorfologie en -geologie van belang. Op dit gebied werkt Bureau Arens regelmatig samen met Deltares en deTechnische Universiteit Delft.

Het bureau beschikt over de faciliteiten voor de uitvoering van geomorfologische monitoringstudies m.b.v. luchtfoto’s, GIS, 3D hoogtemodellen, GPS, veldmetingen enz. Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd naar de effecten van suppleties op duinontwikkeling in samenwerking met Everts&deVries; naar de effecten van dezandmotor, in samenwerking met Witteveen+Bos, Bureau Waardenburg en Vertegaal Ecologisch Advies en Onderzoek; naar de verstuivingsgeschiedenis van Schouwen in samenwerking met Deltares, TNO, Alterra en Frans Beekman. Verder zijn diverse monitoringsprojecten in uitvoering, onder andere in Kennemerland (PWN, sinds 1998), in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Waternet, sinds 1995), de zeereep van Rijnland (HH Rijnland), het Westduinpark (Ingenieursbureau Den Haag) en in het duingebied van Ter Yde in BelgiĆ«. In het verleden is onder andere onderzoek verricht naar effecten van dynamisch kustbeheer langs de Hollandse kust en op de Waddeneilanden, recentelijk herhaald (zie nieuws); seizoensvariatie in helmbegroeiing in de zeereep; geomorfologische ontwikkeling van de kerf bij Schoorl; mogelijkheden voor grootschalige verstuiving in het Nationaal Park de Hoge Veluwe; inventarisatie van stuifzanden in de provincie Brabant.

Bureau Arens wordt regelmatig gevraagd om advies, bijvoorbeeld t.b.v. kustvisie Noord-Holland, duinverzwaring Voorne, reactivatie-experimenten in Kennemerland, zwakke schakels Delfland, beheerplannen Natura 2000, effecten Maasvlakte 2 op Duinen Voorne en Goeree.

Zandvangers
Sinds januari 2012 staan er zandvangers in de duinen, als onderdeel van het onderzoek naar de effecten van zandsuppleties op duinen, in opdracht van RWS en OBN. Zie voor een korte reportage: zandvangers bij Hart van Nederland of luister naar Radio Fryslan.