Laatste publicaties:
Is zandaanvoer door de zeereep de sleutel tot succes? Bas Arens, Luc Geelen, Harrie van der Hagen & Rienk Slings. Landschap 2012, 3, 131-139

Arens, S.M., J.P.M. Mulder, Q.L. Slings, L.H.W.T. Geelen en P.Damsma, 2012. Dynamic dune management, integrating objectives of naturedevelopment and coastal safety: Examples fro the Netherlands. Geomorphologyhttp://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.10.034 

Meulen, F. van der, L. van der Valk en S.M. Arens, 2013. Netherlands. In: Coastal Erosion and Protection in Europe, Enzo Pranzini and Allan T. Williamsn (Eds), Chapter 8. http://www.routledge.com/books/details/9781849713399

In druk:
Arens, S.M., Q.L. Slings, L.H.W.T. Geelen,  & H.G.J.M. van der Hagen, 2012. Restoration of dune mobility in the Netherlands. In: Martinez, Gallegos-Fernández & Hesp (Eds), Restoration of coastal dunes. Springer Series on Environmental Management.

Populair wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties