Sinds een paar maanden staan zandvangers in de duinen, als onderdeel van het onderzoek naar de effecten van zandsuppleties op duinen, in opdracht van RWS en OBN. Zie voor een korte reportage:

zandvangers bij Hart van Nederland