De eerste fase van het onderzoek naar de effecten van suppleties op duinen is afgerond. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en OBN. Dit onderzoek krijgt nu een vervolg. Ecologen Groep Groningen gaat de ecologische gevolgen in kaart brengen. Deze nieuwe fase zal worden uitgevoerd in samenwerking met Bureau Arens, Stichting Bargerveen en de Universiteit van Amsterdam.
Samenvatting Rapporten “Effecten van suppleties op geomorfologie duinen en geochemie”