• Arens, S.M. et al., 2013. Jaarverslag Beheer Spanjaards Duin 2012. Ontwikkeling Duincompensatie Delfland  2011-2012. RAP2013.01 in opdracht van Stichting het Zuid-Hollands landschap. 
  • Arens, S.M., 2013. Ingrepen voor bevorderen dynamiek zeereep Meyendel en Berkheide. RAP2013.02 in opdracht van Dunea.
  • Arens, S.M., S. Leek, 2013. Westduinpark Den Haag. Ontwikkeling geomorfologie. Uitgangssituatie 2011-2012. RAP2013.04 in opdracht van Gemeente Den Haag.
  • Arens, S.M., 2013. Monitoring van verstuivingen in de zeereep van het Hoogheemraadschap van Delfland. RAP2013.05 in opdracht van Hoogheemraadschap van Delfland.
  • Arens, S.M., T. Neijmeijer, 2013. Project Noordvoort. Monitoringsplan Geomorfologie. RAP2013.06 in opdracht van Waternet.
  • Arens, S.M., T. Neijmeijer, 2013. Noordwestkern. Effecten van  ingrepen op dynamiek. Metingen 2013. RAP2013.07 in opdracht van nv PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.
  • Arens, S.M., T. Neijmeijer, 2013. Van Limburg Stirum duinen. Ontwikkeling 2009-2011. RAP2013.08 in opdracht van Waternet.
  • Arens, S.M., T. Neijmeijer, 2013. Monitoring van verstuivingen in de zeereep van het Hoogheemraadschap van Delfland. Uitgangssituatie 2013. RAP2013.09 in opdracht van Hoogheemraadschap van Delfland.
  • Arens, S.M., T. Neijmeijer, XX2013. Westduinpark Den Haag. Ontwikkeling geomorfologie. Situatie 2013. RAP2013.XX in opdracht van Gemeente Den Haag.