• Arens, S.M., T. Neijmeijer, 2014. Reactiveringen in het noordhollands Duinreservaat. Profielmetingen. RAP2014.01 in. opdracht van nv PWN Waterleidingbedrijf Noord Holland.
  • Arens, S.M., T. Neijmeijer, 2014. Ontwikkeling van stuifkuilen in de Amsterdamse Waterleidingduinen – Zuidwestkern, 2001-2013. RAP2014.02 in opdracht van Waternet.
  • Zwakke schakels Noord-Holland. Metingen zand- en zoutspray. Nulmetingen 2013-2014.