• Arens, S.M. & Q.L. Slings, 2012. PWN. Verstuivingsprojecten 1999-2011. RAP2012.01 in opdracht van nv PWN.
  • Arens, S.M., 2012. Westduinpark Den Haag. Monitoringsplan geomorfologie. RAP2012.02 in opdracht van Gemeente Den Haag.
  • Arens, S.M., N.P.J. de Vries & J.P.M. Mulder 2012. Herstelstrategieën Kop van Schouwen en manteling Walcheren in ruimte en tijd. RAP2012.03 in opdracht van Provincie Zeeland.
  • Arens, S.M., B. Kruijsen & S. Leek, 2012. De stuifkuil bij Wassenaar. Hoogtemetingen en vegetatie; juli 2012. RAP2012.04 in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Arens, S.M., 2012. De zeereep bij Parnassia. Hoogtemetingen september 2012. RAP2012.05 in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland.
  • Arens, S.M., 2012. Herinrichting Botgat. RAP 2012.06 
  • Arens, S.M., 2012. Ameland Zwanenwaterduinen. Plan voor verstuivingen vanuit de zeereep. RAP2012.06?
  • Arens, S.M., F.H. Everts,  A.M.Kooijman, S.T.Leek, M. Nijssen, N.P.J. de Vries, 2012. Ecologische effecten van  zandsuppleties op de duinen langs de Nederlandse kust. OBN rapport DK166 in opdracht van  OBN en Kustlijnzorg Ecologie, RWS-Delates.
  • Stuyfzand, P.J., S.M. Arens & A.P. Oost, 2010. Geochemische effecten van zandsuppleties langs Hollands kust. (Geochemical effects of sand nourishments along Hollands coast).  Bosschap Report OBN141 DK by order of the Ministry of Agriculture, Nature management and Food quality.
  • Van der Valk, B., S.M. Arens & P.J. Stuyfzand, 2012. Stuifoverlast van de Zandmotor: een eerste analyse. Deltares Project 1202884-003. 43 pp.