• Arens, S.M. Monitoring van een grootschalige verstuiving in de Van-Limburg-Stirumduinen. Ontwikkeling 2005-2009. RAP2011.01 in opdracht van Waternet
  • Arens, S.M. & C.T.M. Vertegaal, 2011. Duincompensatie Delfland – Spanjaardsduin. Jaarverslag 2009-2010. Rapport 2011.02 in opdracht van Zuid-Hollands Landschap
  • Stuyfzand, P. & Arens, S.M., 2011. Project Noordwestkern Kennemerduinen. Nulmetingen wind, zout, regen- en grondwater, 2009-2011. RAP2011.03 in opdracht van PWN.
  • Terlouw, L., S.M. Arens, 2011. ProjectNoordwestkern. Verslaglegging Nulmetingen 2009-2001 en overige rapportaget.b.v. subsidie OBN Voorbereidingsplan.¬†RAP2011.04. in opdracht¬† van nv PWN Waterleidingbedrijf.
  • Arens, S.M., 2011. Strandpaviljoen van de toekomst. Monitoringsplan.RAP2011.05 inopdracht van Barefoot Beach Club.