• Arens, S.M. & J.A. Klijn, 2010. Kansen voor verstuiving in Meyendel. Inventarisatie van doelgebieden. Rapport 2010.01 in opdracht van Dunea.
  • Arens, S.M., 2010. Duincompensatie Delfland. Monitoring abiotische ontwikkeling, Februari 2010. Rapport 2010.02 in opdracht van Zuid-Hollands Landschap.
  • Arens, S.M., S.P. van Puijvelde en C. Brière, 2010. Effecten van suppleties op duinontwikkeling. Rapportage geomorfologie. Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek, RAP 2010.03 in opdracht van LNV Directie Kennis (OBN) en Rijkswaterstaat Waterdienst.
  • Stuyfzand, P.J., S.M. Arens & A.P. Oost, 2010. Geochemische effecten van zandsuppleties langs Hollands kust. Rapport KWR in opdracht van LNV Directie Kennis.
  • Arens, S.M., 2010. Natuurlijke duinen Maasvlakte 2, intensieve strand. Ontwerp. Rapport 2010.04 in opdracht van Projectorganisatie Maasvlakte 2.
  • Arens, S.M. 2010. Project Noordvoort. Ontwerp ingrepen ter bevordering van een natuurlijke zeereep. Rapport 2010.06 in opdracht van Waternet.
  • Arens, S.M., 2010. Project Noordwestkern. Nulmetingen wind en zout. Serie 1, 2009-2010. Rapport 2010.07 in opdracht van nv PWN.
  • Arens, S.M., 2010. De stuifkuil bij Wassenaar. Hoogtemetingen oktober 2010. Notitie 2010.10 in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland.
  • Arens, S.M., 2010. De zeereep bij Parnassia. Hoogtemetingen oktober 2010. Notitie 2010.11 in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland.
  • Arens, S.M., 2010. Het Ter Yde duinencomplex. Geomorfologische ontwikkeling 2005-2010. Eindrapportage 2010. RAP2010.12 in opdracht van Agentschap voor Natuur en Bos.