• Arens, S.M., L. Geelen, H. van der Hagen, Q.L. Slings, 2007. Duurzame verstuiving in de Hollandse duinen; kans, droom of nachtmerrie. Eindrapport fase 1. RAP2007.02 in opdracht van Waternet, DZH en PWN.
  • Arens, S.M., M.A.M. Löffler & E.M. Nuijen, 2007. Evaluatie Dynamisch Kustbeheer Friese Waddeneilanden. Rapport Bureau voor Strand- en Duinonderzoek en Bureau Landwijzer in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. RAP2006.04.
  • Vertegaal, C.T.M. & S.M. Arens, 2007. Verkenning natuurherstel Stuifdijk Kwade Hoek. Vertegaal Ecologisch Advies en Onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten.
  • Arens, S.M., H.F. Everts, J.A. Klijn & N.P.J. de Vries, 2007. Guidelines for the monitoring programme “effects of Maasvlakte 2 on the dunes of Voorne and Goeree”; signals and noise: how to distinguish between Maasvlakte 2 generated effects and other effects. Final report, 28 March 2007. RAP2006.09 in opdracht van RWS-RIKZ.
  • Brière, C., A.B. Cohen, H.F.P. van den Boogaard & S.M. Arens, 2007. Ecobeach Monitoring Project. Report Phase II-Half Year Study.WL Delft Hydraulics in opdracht van RWS-RIKZ.
  • Arens, Bas, 2007. Stimuleren van dynamiek in de zeereep; Terschelling, paal 3 tot 8. Project Life-Duinen. Notitie RAP2007.03 in opdracht van Staatsbosbeheer.
  • Arens, S.M, 2007. Het Ter Yde duinencomplex. Geomorfologische ontwikkeling. Tussenrapportage 2007. Rapport RAP2007.04 in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
  • Arens, Bas, 2007. Verstuivingsproblematiek Boulevard Scheveningen. Notitie RAP2007.05 in opdracht van Hoogheemraadschap van Delfland.
  • Arens, Bas, 2007. Monitoring van een grootschalige verstuiving in de Van-Limburg-Stirumduinen. Ontwikkeling 2003-2005. Rapport RAP2007.08 in opdracht van Waternet.