• Arens, S.M. & M. Mannaart, 2008. De zeereep van Groote Keeten. Vormen en processen. Arens BSDO & Stichting Duinbehoud m.m.v. Landschap Noord-Holland, RAP2008.01.
  • Arens, Bas, 2008. Notitie stuifkuilen Vlieland in opdracht van Staatsbosbeheer Regio Noord. 17 juni 2008.
  • Arens, S.M., 2008. Het Ter Yde duinencomplex; geomorfologische ontwikkeling. Tussenrapportage 2008. Rapport Arens BSDO RAP2008.02 in opdracht van Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos.
  • Arens, S.M., 2009. De zeereep bij Parnassia. Hoogtemetingen oktober 2008. Notitie in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland. RAP2008.03; 7 januari 2009.
  • Arens, S.M., 2009. De stuifkuil bij Wassenaar. Hoogtemetingen oktober 2008. Notitie in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland. RAP2008.04; 13 januari 2009.
  • Vertegaal, C.T.M. & S.M. Arens, 2008. Natuurbeheerplan Duincompensatieproject Delflandse kust 2009-2029. Vertegaal Ecologisch Advies en Onderzoek, Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek, Zuid-Hollands Landschap, in opdracht van Projectbureau Delflandse Kust.