• Arens, S. M., M. Witteveldt & J. Kloppenburg, 2004. Duurzame verstuiving in de Schoorlse Duinen. Monitoring van gereactiveerde stuifkuilen in 2003. Amsterdam, Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2004.01.
 • Arens, S.M. & B. Kruijsen, 2004. Onderzoek ontwikkeling geomorfologie in het Huttenvlak (Duin en Kruidberg); opname 2003. Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2004.02
 • Arens, S.M., 2004. Monitoring van een grootschalige verstuiving in de Van-Limburg-Stirumduinen; ontwikkeling 2001-2003. Amsterdam, Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2004.03 in opdracht van WLB Waterleidingbedrijf Amsterdam.
 • Dynamisch zeereepbeheer op Texel; handout workshop, mei 2004. In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland.
 • Arens, S.M., 2004. De stuifkuil bij Wassenaar; Hoogtemetingen maart 2004. Notitie in opdracht van Het Hoogheemraadschap van Rijnland.
 • Arens, S.M., 2004. Monitoring van een gereactiveerd paraboolduin, Kraansvlak, Zuid-Kennemerland; ontwikkeling 2003-2004. Amsterdam, Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2004.04 in opdracht van nv PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. 39 pp.
 • Arens, S.M., 2004. De zeereep bij Parnassia; Experiment met Dynamisch Zeereepbeheer 1990-2004. Amsterdam, Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2004.05 in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 31 pp.
 • Arens, S.M., C.W. Smit, C.J.W. Bruin & P.D. Jungerius, 2004. Dynamisch Zeereepbeheer op Texel. Experiment paal 13-15; 1998-2003. Eindrapport. Amsterdam, Haarlem, Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland RAP2004.06 in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland. 61 pp + bijlagen.
 • S.M. Arens, 2004. Kansen voor natuur en beleving bij paal 70-73. Advies geomorfologische haalbaarheid. Amsterdam, Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2004.07 in opdracht van Staatsbosbeheer Regio Zuid-Holland – Utrecht. 43 pp.
 • S.M. Arens, M. Witteveldt, J. Kloppenburg en F. Erinkveld, 2004. Duurzame verstuiving in de Schoorlse Duinen; Resultaten monitoring 1999-2004. Amsterdam, Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2004.08 in opdracht van Staatsbosbeheer Regio Noord-Holland. Ca 50 pp.
 • S.M. Arens, 2004. Ontwikkeling geomorfologie in het Huttenvlak (Duin & Kruidberg); Opname 2004. Amsterdam, Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2004.09 in opdracht van vereniging Natuurmonumenten. Ca 23 pp.
 • Arens, S.M., 2004. Reactivatie van de Bruid van Haarlem; situatie 2004. RAP2004.10 in opdracht van nv PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.