• Arens, S.M. & G. Mesman Schultz, 2003. De kerf bij Schoorl; geomorfologie en kalkgehalten, ontwikkeling 2001-2002. Rapport Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2003.01, in opdracht van RWS-RIKZ, 23 pp + bijlagen.
 • Arens, S.M., 2003. De kerf bij Schoorl; evaluatie monitoring geomorfologie 1997-2002. Rapport Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2003.02, in opdracht van Staatsbosbeheer Regio Noord-Holland, 43 pp.
 • Arens, S.M. & P.D. Jungerius, 2003. Dynamisch zeereepbeheer op Texel; experiment Paal 14, situatie 2002. RAP2003.03 in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland.
 • Arens, S.M., 2003. De kerf bij Schoorl; inundaties, waterstanden en wind. Rapport Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2003.04, in opdracht van Staatsbosbeheer Regio Noord-Holland.
 • Arens, S.M., 2003. Monitoring van een gereactiveerd paraboolduin, Kraansvlak, Zuid-Kennemerland; ontwikkeling 2002-2003. RAP2003.05 in opdracht van nv PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.
 • Arens, S.M., 2003. Monitoring van een grootschalige verstuiving in de Van-Limburg-Stirumduinen; ontwikkeling 1995-2001. RAP2003.06 in opdracht van WLB Waterleidingbedrijf Amsterdam.
 • Arens, S.M., C.W. Smit, C.J.W. Bruin & P.D. Jungerius, 2003. Dynamisch zeereepbeheer op Texel; experiment Paal 14. Evaluatie 1998-2003. RAP2003.07 in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland.
 • Arens, S.M. & B. Kruijsen, 2003. De stuifkuil bij Wassenaar; Inventarisatie en ontwikkeling sinds 1993. RAP2003.08 in opdracht van Het Hoogheemraadschap van Rijnland.
 • Arens, S.M., 2003. Reactivatie van de Bruid van Haarlem; nulmeting 2003. RAP2003.09 in opdracht van nv PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.
 • Arens, S. M., M. Witteveldt, J. Kloppenburg & F. Erinkveld, 2002. Duurzame verstuiving in de Schoorlse Duinen. Monitoring van gereactiveerde stuifkuilen in 2002. Amsterdam, Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2002.01, 33 pp.
 • Arens, S.M., 2002. Onderzoek ontwikkeling geomorfologie in het huttenvlak (Duin en Kruidberg); opname 2002. Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2002.02, 21 pp.
 • Arens, S.M. & G. Mesman Schultz, 2002. De kerf bij Schoorl; geomorfologie en kalkgehalten, ontwikkeling 2000-2001. Rapport Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2002.03, in opdracht van RWS-DWW.
 • Arens, S.M. & B. Kruijsen, 2001. Onderzoek ontwikkeling geomorfologie en vegetatie in het huttenvlak (Duin en Kruidberg) in 2001. Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2001.01.
 • Arens, S.M., 2001. Inventarisatie van potentiele locaties voor grootschalige verstuiving in Zuid-Kennemerland. Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2001.02, in opdracht van nv PWN, 24 pp.
 • Arens, S.M., 2001. Monitoring van een gereactiveerd paraboolduin, Kraansvlak, Zuid-Kennemerland; situatie 2001. Rapport Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2001.03.
 • Arens, S. M., M. Witteveldt & F. Erinkveld, 2001. Duurzame verstuiving in de Schoorlse Duinen. Monitoring van gereactiveerde stuifkuilen in 2001. Amsterdam, Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2001.04, 23 pp.
 • Arens, S.M. & P.D. Jungerius, 2001. Dynamisch zeereepbeheer op Texel; experiment Paal 14. Situatie 2001. Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek rapport 2001.05, in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, 24 pp. + bijlagen.
 • Arens, S.M. & G. Mesman Schultz, 2000. De kerf bij Schoorl; geomorfologie en kalkgehalten, ontwikkeling 1997-2000. Rapport Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2000.01, in opdracht van RWS-RIKZ, 40 pp + bijlagen.
 • Arens, S.M., 2000. Monitoring van een gereactiveerd paraboolduin, Kraansvlak, Zuid-Kennemerland; situatie 2000. Rapport Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2000.02, 31 pp.
 • Arens, S.M. & P.D. Jungerius, 2000. Dynamisch zeereepbeheer op Texel; experiment Paal 14. Situatie 2000. Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek rapport 2000.03, in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, 24 pp. + bijlagen.
 • Arens, S. M., M. Witteveldt & F. Erinkveld, 2000. Duurzame verstuiving in de Schoorlse Duinen. Monitoring van gereactiveerde stuifkuilen in 2000. Amsterdam, Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2000.04, 25 pp + bijlagen.
 • Arens, S.M., 1999. Evaluatie Dynamisch Zeereepbeheer; vergelijking situatie 1988 en 1997. Rapport Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP99.01 in opdracht van Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 39 pp + bijlagen.
 • Arens, S.M. & Jungerius, P.D., 1999. Monitoring van een gereactiveerd paraboolduin, Kraansvlak, Zuid-Kennemerland. RAP99.02 in opdracht van nv PWN, 23 pp + bijlagen.
 • Arens, S.M. & Jungerius, P.D., 1999. Dynamisch zeereepbeheer op Texel; experiment Paal 14, situatie 1999. RAP99.03 in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, 19 pp + bijlagen.
 • Arens, S.M. & Haring, R.M.K., 1998. De kerf bij Schoorl; inventarisatie van geomorfologie en kalkgehalten. Rapport Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP98.01, in opdracht van RWS-DWW, 24 pp + bijlagen.
 • Arens, S.M., 1998. Monitoring van een grootschalige verstuiving, van Limburg Stirumgebied, Amsterdamse waterleidingduinen; ontwikkeling 1995-1997. Rapport Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP98.02 en vakgroep Fysische Geografie en Bodemkunde, Universiteit van Amsterdam, in opdracht van RWS-DWW t.b.v. TAW-C, 24 pp +bijlage.
 • Arens, S.M. & Haring, R.M.K., 1998. De kerf bij Schoorl; geomorfologie en kalkgehalten. Situatie 1998. Rapport Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP98.03, in opdracht van RWS-DWW, 24 pp + bijlagen
 • Arens, S.M. & Jungerius, P.D., 1998. Dynamisch zeereepbeheer op Texel. Experiment Paal 14; uitgangssituatie 1998. Rapport Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP98.04, in opdracht van RWS-Directie Noord-Holland, 23 pp + bijlagen.
 • Steetzel, H.J. Onderwater, M.C. & Arens, S.M., 1998. Update en Validatie van het windtransportmodel SCOPE/SAFE-1.0. Implementatie transportmodule en koppeling met windmodule binnen het SCOPE-model. Rapport Alkyon Hydraulic Consultancy & Research A118R1r3 en Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek in opdracht van RWS-DWW t.b.v. TAW-C, 33 pp + bijlagen.
 • Oppers, M.B., Arens, S.M., Poot, M.J.M., Geelen, T. van & Reitsma, J.M., 1998. Onderzoek naar duinontwikkeling op een Maasvlakte 2. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland en Bureau Waardenburg rapport nr. 98.023, in opdracht van Samenwerkingsverband Maasvlakte 2 Varianten, 96 pp + bijlagen. Sevink, J., Emmer, I.M., Arens, S.M. & Wilms, R., 1998. Herstel en behoud van levend stuifzand op de Hoge Veluwe. Rapport Afdeling Fysische Geografie, Universiteit van Amsterdam, in opdracht van Stichting Nationaal Park de Hoge Veluwe, 56 pp + bijlagen.
 • Arens, S.M., Dijk, P.M. van en Baas, A.C.W, 1997. Modellering zandtransport zeereep; seizoensvariatie vegetatie. Rapport Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP97.01, in opdracht van RWS-DWW t.b.v. TAW-C, 19 pp.
 • Arens, S.M., Jungerius, P.D. & Boxel, J.H. van, 1997. Duurzame verstuiving in de Schoorlse duinen; een inventarisatie van potentiële lokaties. Rapport Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP97.02, in opdracht van Staatsbosbeheer Regio Hollands-Noorden, 23 pp.
 • Ancker, J.A.M. van den & Jungerius, P.D., 1997. Eolische processen langs de Waal; zomer 1997. Rapport Interuniversitair Centrum voor Geo-ecologisch onderzoek ICG no. 97/9 en Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek, in opdracht van RWS-RIZA, 43 pp + bijlagen.
 • Veer, M.A.C., Reitsma, J.M. & Arens, S.M., 1997. Onderzoek duinontwikkeling Maasvlakte 2 (MAAKDUIN) – Fase 1. Rapport Bureau Waardenburg nr. 97.36, in opdracht van Projectorganisatie Maasvlakte 2, 33 pp.
 • Hoogteijling, D.P. & Arens, S.M., 1997. Monitoring van een grootschalige verstuiving, van Limburg Stirumgebied, Amsterdamse waterleidingduinen; ontwikkeling 1995-1996. Rapport vakgroep Fysische Geografie en Bodemkunde, Universiteit van Amsterdam, in opdracht van RWS-DWW t.b.v. TAW-C, 30 pp +bijlage.