De Bruid van Haarlem is het tweede paraboolduin in het gebied van de PWN dat is gereactiveerd. In 2003 is vegetatie en bodem verwijderd om het duin weer door de wind te laten bewegen. De Bruid is in april 2006 benoemd tot Aardkundig Monument in de provincie Noord-Holland.

editor47-bruid

Helm wortelt bijzonder diep. Bij dit soort reactivatie experimenten blijkt het lastig Helm zodanig te verwijderen dat een grootschalige verstuiving goed op gang komt. De eerste jaren is het daarom nodig uitlopende helmwortels te blijven verwijderen. Pas als de bodem echt goed in beweging komt, is de hoop dat het duin zonder verdere hulp door het landschap zal wandelen.

De Bruid van Haarlem bestaat uit een grote paraboolkam met aan de westkant daarvan nog een kleinere kam. Aansluitend hieraan ligt de vallei Langerak, de uitblazingsvallei die altijd aan een paraboolduin gekoppeld is. De kleinere kam is vooral in het midden zeer dynamisch. De grotere kam vangt het meeste zand op de top in, maar in het centrale deel loopt een grote zandlob langzaam over de kam naar het oosten in een grote storthelling. Deze storthelling is vanaf de oostkant, o.a. vanaf fietspad en wandelpad goed te zien.

Onderstaande kaart geeft de hoogteverschillen in het gebied, gemeten tussen 2003 en 2005, en gedrapeerd over een luchtfoto van 2005. De figuur laat goed zien hoe de hellingen die op het westen en zuidwesten zijn geexponeerd eroderen, en hoe het zand de lijhellingen opbouwt.

editor62-bruid_verschil2003-2005