In de Amsterdamse Waterleidingduinen is een grootschalige duinvallei gegenereerd. Een voormalig extractiekanaal is in 1995 dichtgeschoven, waarbij gebruik is gemaakt van zand wat bij het uitgraven in depot langs het kanaal was gestort. Zoveel mogelijk is geprobeerd de oorspronkelijke topografie te herstellen. Het nieuwe of herstelde oppervlak is vervolgens aan zijn lot overgelaten: er zijn geen verdere ingrepen als beplanting of stabilisatie uitgevoerd. Doel was optimale omstandigheden te creƫren voor het het natuurlijk herstel van de geomorfologie en het verder langs natuurlijke weg laten ontstaan van vochtige milieus. Er werd ruimte geboden aan processen ten behoeve van de ontwikkeling van waardevolle patronen.

Onmiddelijk na de ingreep zijn grote hoeveelheden zand uit het kale terrein verstoven en over de begroeide randen afgezet editor22-limburgstirum1

 

Na de ‘herstelwerkzaamheden’ was er sprake van een langgerekte, rechtlijnige structuur, met scherpe overgangen naar een oud en stabiel duinlandschap. Door de wisselwerking tussen wind, plantengroei en grondwater begint het landschap zich na vijf jaar op te splitsen in deelgebieden met een grote variatie in gradiĆ«nten en dynamiek. Het stimuleren van de geomorfologische dynamiek na de ingreep in een landschappelijke context biedt kansen voor een optimale aanpassing van de abiotiek. Op termijn zal de biotiek hiervan profiteren.
editor23-limburgstirum2 editor24-limburgstirum3
editor25-limburgstirum4 editor28-limburgstirum5
Hetzelfde gebied:
linksboven juni 1996, rechtsboven mei 1997,
linksonder juli 1999, rechtsonder april 2000.
De activiteit van natuurlijke processen is aanzienlijk toegenomen. Aanvankelijk was er vooral sprake van sterke overstuiving van de begroeide randen van het gebied. Momenteel vindt lokaal stabilisatie plaats door het weer opkomen van de begroeiing. Door een stijging van het grondwater zijn bovendien verschillende duinmeertjes ontstaan. De verandering in dynamiek is gekarteerd met behulp van luchtfoto’s en vastgelegd op geomorfologische proces kaarten.

Oppervlakkige afstroming van water tijdens een bui.

Oppervlakkige afstroming
van water tijdens een bui.

Rills in een vers overstoven oppervlak.

Rills in een vers
overstoven oppervlak.

Ook stromend water speelt zo nu een dan een belangrijke rol in de vorming van het landschap. Met name in de zomer kan tijdens hevige buien overland flow optreden. Hydrofobie in overstoven bodems kan bovendien flinke erosie tot gevolg hebben. Dit soort vormen zijn meestal slechts kort zichtbaar.